помощник за EDU.MON.bg

ВАЖНО: Всички материали са достъпни и на официалната страница на МОН с адрес https://edu.mon.bg, но тя е недостъпна преди са сте влезли в системата.

Благодаря на приятелите от Майкрософт за предоставените материали.

Ръководство за регистрация на ученик в EDU.MON.BG

ВАЖНО за учители:

Не е нужно Вие да създавате виртуални класни стаи за класовете (наричани още Екипи или Teams).

Няма нужда да присъединявате ученици към екипи - това ще стане автоматично.

Повечето класни стаи са вече създадени, а останалите ще се създадат до няколко дни.

Ако класните стаи за Вас, вече са създадени, Вие ще трябва да ги активирате и след това ще можете да ги ползвате.

Активиране на виртуални класни стаи (Екипи) в Microsoft Teams >>

Важно: Добавено е ново видео (кликни тук) как да се създаде нов екип в Teams.

TEAMS – модерна дигитална класна стая

Microsoft Teams осигурява съвременна и модерна виртуална класна стая. Тук могат да се съхраняват множество дигитални учебни материали, които да бъдат достъпни за учениците по всяко време. Учителите могат да създават и оценяват онлайн тестове, след което да дават обратна връзка и бележки на своите ученици. Всички могат да създават документи и презентации, да обменят информация и идеи, да работят съвместно по проекти и много други.

Microsoft Teams позволява дистанционно обучение. Учителите могат да изнасят уроци на живо онлайн, да показват презентации и да споделят екрана на своя компютър, а учениците да виждат през техните устройства. Всички могат да участват в урока чрез говорене или чат. Уроците могат да бъдат записвани и достъпни онлайн, за да бъдат на разположение на всички ученици от класа, по всяко време.

Microsoft Teams е сигурна и защитена социална мрежа на класа или училището, която ще направи ученето интересно и забавно.

  • Създаване на нов екип в класната стая на Teams